" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சாலை விரிவாக்க பணிக்காக டெரிக் சந்திப்பில் இருந்த இந்திரா காந்தி சிலை அகற்றம்

Views - 30     Likes - 0     Liked