" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

பாதி அளவே நிரம்பிய ஏரிகள்: புழல் ஏரிக்கரையில் கொட்டப்படும் கழிவுகளால் பாதிப்பு

Views - 32     Likes - 0     Liked