" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஆட்டத்தால் பதிலளிக்கும் வீரன்

Views - 45     Likes - 0     Liked