" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மீனவர்களை சந்தித்து கவர்னர் ஆறுதல் கூறியதால் என்ன நஷ்டம் வந்துவிட்டது?

Views - 32     Likes - 0     Liked