" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பாகிஸ்தானுக்கு பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும்: தங்கள் நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை

Views - 31     Likes - 0     Liked