" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

முழு அடைப்பு போராட்டத்தை வெற்றிபெற செய்த அரசியல் கட்சிகள்– பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு நன்றி விவசாய அமைப்பு நிர்வாகிகள் அறிக்கை

Views - 35     Likes - 0     Liked