" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை அப்புறப்படுத்த முயன்றவர் மின்சாரம் தாக்கி சாவு

Views - 39     Likes - 0     Liked