" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

கடலில் குளித்த 3 பேரை அலை இழுத்துச் சென்றது: 2 பேர் மீட்பு; பிளஸ்-2 மாணவர் கதி என்ன?

Views - 33     Likes - 0     Liked