" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

வேனில் கடத்தப்பட்ட ஒரு டன் ரே‌ஷன் அரிசி பறிமுதல் டிரைவர் கைது

Views - 41     Likes - 0     Liked