" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வேற்று கிரகவாசிகளின் நடமாட்டத்தை அறிய டெலஸ்கோப்

Views - 30     Likes - 0     Liked