" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மலைப்பகுதியில் இரட்டைக்கொலை நண்பரும் பிணமாக கிடந்தார்

Views - 33     Likes - 0     Liked