" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

குமரியில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்று பலியான மீனவரின் உடல் டி.என்.ஏ. பரிசோதனையில் அடையாளம் தெரிந்தது

Views - 33     Likes - 0     Liked