" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

புலியூர்குறிச்சியில் 7–வது நாளாக சத்தியாகிரகம்: குமரியை பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்

Views - 30     Likes - 0     Liked