" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

நாய் பிடிக்கும் வண்டியில் ஏறி பயணம் செய்த மக்கள்

Views - 49     Likes - 0     Liked