" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

முதியோர்கள், குழந்தைகள் கால்கடுக்க நிற்கும் பரிதாபம் அயனாவரம் பஸ் நிலையத்தில் இருக்கைகள் அமைக்கப்படுமா?

Views - 34     Likes - 0     Liked