" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

சுசீந்திரத்தில் சாலையை சீரமைக்க கோரி வீடு, வீதிகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டம்

Views - 44     Likes - 0     Liked