" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

எய்ட்ஸ் நோயாளிகளின் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும் கலெக்டர் சஜ்ஜன்சிங் சவான் பேச்சு

Views - 37     Likes - 0     Liked