" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு கலங்கிய குடிநீரை எடுத்து வந்து பொதுமக்கள் முற்றுகை

Views - 33     Likes - 0     Liked