" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஜான் ஜேக்கப் உடல் அடக்கம் ஜி.கே.வாசன் அஞ்சலி

Views - 26     Likes - 0     Liked