" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குழந்தைகளை கடத்தும் கும்பல் நடமாட்டமா? மேலும் ஒரு வீட்டில் ஒட்டப்பட்ட கருப்பு ஸ்டிக்கரால் பரபரப்பு

Views - 52     Likes - 0     Liked