" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஒகி புயல் தாக்கி 3 மாதங்கள் ஆன பிறகும் முழு நிவாரணம் வழங்கவில்லை

Views - 29     Likes - 0     Liked