" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குழந்தைகளை கடத்த வந்ததாக கருதி மேலும் ஒரு பெண்ணை சுற்றி வளைத்த பொதுமக்கள்

Views - 38     Likes - 0     Liked