" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பெண்ணிடம் செல்போன் பறித்தவர்கள்

Views - 28     Likes - 0     Liked