" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

காய்கறிகள் விலை தொடர் வீழ்ச்சி இன்னும் 2 வாரத்தில் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு என வியாபாரிகள் தகவல்

Views - 58     Likes - 0     Liked