" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

அதிகாரிகளை அழைக்காமல் அரசு காப்பகத்துக்கு திடீரென சென்ற கலெக்டர்

Views - 39     Likes - 0     Liked