" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரி மாவட்டத்தில் 100 பெண்களுக்கு மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் கலெக்டர் வழங்கினார்

Views - 32     Likes - 0     Liked