" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

வாகனங்கள் செல்லும் போது அதிரும் நேசமணி பாலம் உறுதி தன்மையை பரிசோதிக்க கோரிக்கை

Views - 38     Likes - 0     Liked