" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஆற்காடு அருகே புதைக்கப்பட்ட உடலை அப்புறப்படுத்திவிட்டு மணல் கடத்தல்

Views - 45     Likes - 0     Liked