" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

இடி, மின்னலுடன் பலத்த மழை: பேச்சிப்பாறை அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

Views - 38     Likes - 0     Liked