" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

புத்தன்துறையில் கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 500 கிலோ ரே‌ஷன் அரிசி பறிமுதல்

Views - 26     Likes - 0     Liked