" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் இணைப்பதிவாளர் தொடங்கி வைத்தார்

Views - 63     Likes - 0     Liked