" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் குருத்தோலை பவனி

Views - 59     Likes - 0     Liked