" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கூட்டுறவு தேர்தலுக்கு வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் தாமதம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களால் பரபரப்பு

Views - 30     Likes - 0     Liked