" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குண்டும்குழியுமான சாலையால் பொதுமக்கள் அவதி

Views - 35     Likes - 0     Liked