" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு முதல்கட்ட தேர்தல் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடந்தது

Views - 29     Likes - 0     Liked