" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

உணவுக்குழாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 5 பேருக்கு நவீன சிகிச்சை டாக்டர்கள் சாதனை

Views - 43     Likes - 0     Liked