" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கோர்ட்டுகளில் செயல்பட்டு வரும் “சமரச மையத்தின் பயன்களை மக்கள் அறிய வேண்டும்” நீதிபதி பேச்சு

Views - 38     Likes - 0     Liked