" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

கோடையை குதூகலமாய் கொண்டாட குளத்தில் படகு சவாரி விஜயகுமார் எம்.பி. இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்

Views - 50     Likes - 0     Liked