" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மீனவர்கள் வலையில் சிக்கிய கேரை மீன்கள் வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றனர்

Views - 47     Likes - 0     Liked