" “Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now.” – Jack Kerouac"

திருப்பதிசாரம் திருவாழ்மார்பன் கோவில் தேரோட்டம்: திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்

Views - 65     Likes - 0     Liked