" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

தமிழக மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுகிறது - கனிமொழி எம்.பி.

Views - 41     Likes - 0     Liked