" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பாப்பான் சத்திரம் சுடுகாட்டில் திறந்த வெளியில் பிணங்கள் எரிப்பு

Views - 120     Likes - 0     Liked