" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

“புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னும் நிவாரணம் வழங்கவில்லை” கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு

Views - 29     Likes - 0     Liked