" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

திற்பரப்பு அருவிக்கு வருபவர்களிடம் முறைகேடாக பணம் வசூலிப்பு கட்டண வசூல் அறைக்கு ‘சீல்’

Views - 37     Likes - 0     Liked