" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கீரிப்பாறை அருகே ஊருக்குள் நடமாடும் யானைகளால் பொதுமக்கள் பீதி

Views - 47     Likes - 0     Liked