" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கூட்டாலுமூடு பத்ரேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் பால்குட ஊர்வலம்

Views - 32     Likes - 0     Liked