" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு வந்தவரின் வீட்டில் திருட்டு

Views - 62     Likes - 0     Liked