" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

“மக்களின் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பதற்காக சுற்றுப்பயணம் செய்கிறேன்” கமல்ஹாசன் பேச்சு

Views - 53     Likes - 0     Liked