" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பள்ளிகள் திறக்கப்படும் முதல் நாளில் புதிய மாணவ-மாணவிகளை இனிப்பு கொடுத்து வரவேற்க வேண்டும்

Views - 52     Likes - 0     Liked