" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வைகாசி விசாக விழாவுக்கு கொடிமர கயிறை கிறிஸ்தவ மீனவர்கள் ஒப்படைத்தனர்

Views - 35     Likes - 0     Liked